Fahado (viên nén tròn)

 

Tổng đài từ vấn: 04.33.522525